Historie datové sítě

Krátce z historie sítě:

Základy sítě vznikají v roce 2004, rychlost připojení k internetové síti 128 Kbps. Vznik byl podpořen vznikem lokální drátové sítě pro kterou byla bezdrátová sít' doplňkem.
Rok 2005 - mírný nárůst uživatelů bezdrátové sítě, zvýšení konektivity na 192 Kbps

Rok 2006 - významný nárust bezdrátových užiatelů, navýšení konektivity na 1024 Kbps, zvýšení počtu přístupových bodů na 3.

Rok 2007 - další nárůst uživatelů sítě. Nové přístupové body umístěné na věži radnice, zvětšen počet přístupových bodů na 8 a pokrytí většiny rozlohy Lanškrouna. Přístupové body realizované již v pásmu 5GHz. Posílena celková konektivita připojení sítě na 8 Mbps.

Rok 2008 - další růst uživatelů sítě. Posílena celková konektivita připojení sítě na 10 Mbps. Zprovozněny nové routery s OS Mikrotik s řízením priorit paketů. Provedena záloha napájení routerů a přijímacích zařízení konektivity pomocí zdrojových jednotek UPS. Byl zprovozněn vlastni radiklubový web na www.ok1ktw.net, včetně záložního SMTP serveru.

Rok 2009 - další nárůst uživatelů sítě. Posílena celková konektivita připojení sítě na 20 Mbps. Dosaženo praktické rychlosti internetu 7 Mbps u uživatelů sítě připojených v pásmu 5 GHz a 4 Mbps u připojení v pásmu 2,4 GHz. Rozšířen počet přístupových bodů v pásmu 5 GHz z důvodu lepšího pokrytí Lanškrouna a Dolního Třešňovce. Síť byla rozšířena do Sázavy, Horního a Dolního Třešňovce. Provedena modernizace sítě z důvodu nárůstu objemu přenášených dat, spolehlivosti a umožnění napojení všech účastníků sítě v pásmu 5 GHz. Spuštěn automatický monitoring sítě všech vysílacích bodů s automatickou indikací závady sms zprávou.

Rok 2010 - další nárůst uživatelů sítě. Posílena celková konektivita připojení sítě na 46 Mbps. Síť byla rozšířena do Lubníka, Žichlínka a do Rudoltic. Do pásma 5 GHz je již přepojena většina uživatelů sítě. Byly zřízeny nové přístupové body na ul.Čelakovského a Dvorských Lánech. Z důvodu lepšího pokrytí obcí Sázava a Albrechtice byly zřizeny nové přístupové body v obci Albrechtice a Sázava.

Rok 2011 - Na základě nárustu objemu přenesených dat byla provedena modernizace celé sítě. Celková konektivita sítě byla proto navýšena na 110 Mbit/s a navýšen limit rychlosti downloadu na 10 Mbit/s. Měsíční objem přenesených dat v síti se přiblížil 3 Terabitům. Někteří klienti, kde to technické parametry spojení dovolují, jsou již připojeni s nastaveným limitem rychlosti downloadu 15 Mbit/s. Na základě zřízení dalších 3 přístupových bodů v Rudolticích bylo dosaženo pokrytí obce Rudoltice. Byly zřízeny dva nové vysílače v Žichlínku a tím dosaženo pokrytí značné části obce Žichlínek.

Rok 2012 - Byl zprovozněn mikrovlný páteřní spoj v pásmu 10 GHz (Summit Development) od dodavatele internetové konektivity. Díky novému kvalitnímu spoji došlo k výraznému snížení odezvy do internetu. Zvlášť ve večerních hodinách kdy byl původní spoj maximálně vytěžován se odezvy při zátěži zvedaly. Nový spoj tento problém nemá. Byla navýšena konektivita sítě na 180 Mbps. Na základě neustále se zvyšujícího rušení byly zřízeny nové vysílací body z důvodu zkrácení tras k uživateli.

Rok 2013 - Další nárůst uživatelů sítě. Zřízeny nové přístupové body v okolních obcích. Zlepšeno pokrytí jednotlivých obcí.

Rok 2014 - Je již jedenáctým rokem provozu naší datové sítě. V průběhu roku 2014 jsme provedli modernizaci většiny páteřových spojů, tak aby všem klientům mohl být nastaven limit rychlosti downloadu na 15 Mbps. Objemy přenášených dat jsou větší než 12 TB za měsíc. Celková konektivita sítě byla navýšena na 250 Mbit. Byly zprovozněny další vysílače ve Strážné, Damníkově, Dolním a Horním Třešňovci, Žichlínku, Rudolticích, Lubníku, Lukové, Výprachticích, Nepomukách, Sázavě a Lanškrouně. Byla provedena modernizace dalšího páteřového spoje v pásmu 80 GHz.

Rok 2015 až 2021 - Probíhá kontinuelní modernizace celé datové sítě včetně výměny přijimacích zařízení účastníků sítě. Proveden upgrade dalších páteřových spojů na kmitočty 17 GHz, 60 GHz, a 80 GHz s následným navýšením konektivity sítě na 1,5 Tbit/s. Objem přenesených dat za měsíc se pohybuje v hodnotách více než 100Tbit. Vysílací zařízení na Lázku je monitorováno kamerovým systemem. Síť byla rozšířena do Tatenic a části Trpíka, Anenské studánky, Koruny a Horní Čermné. Další klienti do sítě jsou připojování pokud to lokalita umožňuje rychlostí downloadu až 40 Mbit/s.