OK1KTW.net - bezdrátová síť v Lanškrouně. Pro zájemce o sebevzdělávání a ověřování nových technik ve vysílací a počítačové technice. Členské příspěvky 200 Kč za měsíc.

Odstávka ČEZ

Dobrý den,
obdrželi jsme oznámení o výpadku dodávky elektrického proudu v pondělí 8. srpna od 7:30 do 19:30 hodin v centru města Lanškroun, konkrétně budova radnice. Detailní informace naleznete například zde:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky

Bohužel výpadek elektřiny postihne náš centrální bod sítě na radnici, který zajištuje propojení celé sítě, a tak se tedy výpadek dotkne většiny uživatelů sítě. Zároveň i tím, že je výpadek velmi dlouhý a má trvat až do 19:30. Takto masivní výpadek napájení nejsme schopni zajistit napájením z baterií.

Doména Lanskroun.email

V srpnu jsme pro potřeby členů spolku pořídili doménu: Lanskroun.email
Doménu chceme primárně použít pro emailové schránky našich členů. Členům spolku nabízíme zřízení schránky na této doméně ve tvaru cokoli@lanskroun.email

Pokrytí Tatenice

V průběhu měsíce června 2016 se nám podařilo přívést dostatečnou konektivitu do obce Tatenice. Na základě této konektivity jsme zprovoznili první vysílače v Tatenicích v režimu 802.11n. Dle předběžného měření pokrývají dvě třetiny obce s možností napojením rychlostí až 30 Mbit/s. Síť vysílačů v Tatenicích budeme dále rozšiřovat.

Rok 2015

Je již dvanáctým rokem provozu naší datové sítě. V průběhu roku 2015 jsme se soustředili na modernizaci sítě. Byla vyměněna část vysílačů sítě za nové, které již pracují v režimu 802.11n. Tyto vysílače umožňují připojeným členům nastavit limit rychlosti download na 20 Mbps, protože propustnost vysílače může dosáhnout až 100 Mbps. Uživatelům, kteří jsou členy spolku již mnoho let a pro připojení do sítě si museli zakoupit vlastní zařízení, protože tehdy ještě nebylo ekonomicky únosné zařízení zapůjčit, vyměňujeme zdarma zařízení za novější, podporující normu 802.11n.

Ohlédnutí za rokem 2014

Rok 2014 je již jedenáctým rokem provozu naší datové sítě. V průběhu roku 2014 jsme provedli modernizaci většiny páteřových spojů, tak aby všem klientům mohl být nastaven limit rychlosti downloadu na 15 Mbps. Objemy přenášených dat jsou více než 12 TB za měsíc. Celková konektivita sítě byla navýšena na 250 Mbit. Byly zprovozněny další vysílače ve Strážné, Damníkově, Dolním a Horním Třešňovci, Žichlínku, Rudolticích, Lubníku, Lukové, Výprachticích, Nepomukách, Sázavě a Lanškrouně. Byl zprovozněn nový páteřový spoj na kmitočtu 80 GHz.

Nový páteřní spoj 10GHz

V srpnu byl zprovozněn nový mikrovlný páteřní spoj v pásmu 10 GHz (Summit Development) od dodavatele internetové konektivity. Díky novému kvalitnímu spoji došlo k výraznému snížení odezvy do internetu. Zvlášť ve večerních hodinách kdy byl původní spoj maximálně vytěžován se odezvy při zátěži zvedaly. Nový spoj tento problém nemá. V srpnu byla též navýšena konektivita sítě na 180 Mbps. Na základě neustále se zvyšujícího rušení byly zřízeny nové vysílací body z důvodu zkrácení tras k uživateli.

Další rok za námi aneb PF2012

Zdravíme v Novém roce,
další rok utekl jako voda a my bychom rádi bilancovali události v naší síti. Asi největší změnou sítě bylo výrazné navýšení konektivity na 110 Mbps. Touto změnou jsme se dostali do situace, kdy máme konektivitu do internetu velikou, ale je už problém ji dostat k uživateli. Propustnost jednotlivého vysílače je totiž omezená cca 15-20 Mbps a tak někdy nastává situace, kdy si více lidí připojených na stejný vysílač rozděluje kapacitu vysílače.
Co se týká objemu přenesených dat, tak určitě již nejsme žádní nováčci, neboť průměrně přeneseme 2,5-3 TB dat měsíčně.

Opět zrychlujeme – až na 15 Mbps

Na základě navýšení celkové konektivity na 110 Mbps byl všem nastaven limit downloadu na 10 Mbps. Této rychlosti je uživatel schopen dosáhnout pokud je připojen přes pásmo 5 GHz.

V současné době u některých členů zkušebně testujeme zvednutí limitu rychlosti downloadu na 15 Mbps.

Nové navýšení rychlosti na 10 Mbit/s

Na základě provedené modernizace sítě a navýšení konektivity na 70 Mbit/s zkušebně testujeme zvednutí limitu downloadu na 10 Mbit. Noví členové datové sítě již mají tuto rychlost nastavenu automaticky.

Správci sítě

7 let provozu radiové datové sítě sportovního radioklubu TJ Lanškroun

Při příležitosti sedmiletého výročí vzniku radioklubové sítě byl všem připojeným členům nastaven limit downloadu na 7 Mbit/s.

Syndikovat obsah